Často kladené otázky

Vyber si ideálny tábor pre seba a zaži leto podľa svojich záujmov a predstáv záujmové tábory pre najmladších.

  • Detské tábory
  • Školské výlety

Sú Wachumba tábory naozaj tak cool, ako sa javí?

Odpovede určite nájdete v sekcii „Povedali o nás“. Ak vás to stále nepresvedčilo, neváhajte a kontaktujte nás a my sa posnažíme bližšie vás skontaktovať s účastníkmi minulých ročníkov.

Ako je to s bezpečnosťou v tábore?

Bezpečnosť a realizovateľnosť musí determinovať každú aktivitu vo Wachumbe. Napriek tomu, že nám zákon určuje na každého vedúceho najviac 17 účastníkov, v rámci skvalitnenia celkového zážitku a väčšej bezpečnosti Wachumba zaručuje na každého vedúceho najviac 8 účastníkov. Každý člen Wachumba tímu prechádza školením bezpečnosti, prvej pomoci a má viacročné skúsenosti s podobnými podujatiami. Samozrejmosťou je účasť profesionálnych zdravotníkov v našom tíme.

Aké sú pravidlá v tábore?

Wachumba pravidlá sú zárukou bezpečnosti, bezproblémového priebehu tábora a čo najsilnejšieho zážitku po jeho ukončení. Účastník tábora je povinný sa týmito pravidlami riadiť a ich porušenie môže vyústiť k predčasnému ukončeniu jeho pobytu bez nároku vrátenia peňazí.

  • Tabakové výrobky, alkohol a drogy sú striktne zakázané (aj pre účastníkov nad 18r). V prípade podozrenia si vyhradzujeme právo na prehliadku osobných vecí.
  • Správanie ohrozujúce bezpečnosť pobytu ako je napríklad svojvoľné opustenie areálu či skupiny nebude tolerované.

Toto sú základné pravidlá pre celý tábor. V závislosti od typu aktivity si situácia môže vyžadovať ďalšie pravidlá zaručujúce bezpečnosť. Pred každou takouto aktivitou budú účastníci o nich poučení a povinní ich dodržiavať.

Aké je ubytovanie v tábore?

Vzhľadom na fakt, že táborové areály každoročne obmieňame, je nemožné úplne do detailov konkretizovať podmienky ubytovania. V zásade sa každý rok snažíme o ubytovanie v penziónoch so sociálnym zariadením na izbách, alebo na chatkách s vlastným sociálnym zariadením a sprchou na každých 7 účastníkov. Dbáme na čistotu a kvalitu zariadenia, ktoré sú hlavnými kritériami pre výber areálu.

Ako je to so stravou v tábore?

Počas pobytu je zabezpečená plná penzia - strava 5x denne plus je zabezpečený pitný režim počas celého dňa. Kvalita a kvantita stravy je ďalším dôležitým kritériom pre výber areálu. V prípade záujmu je možnosť aj bezlepkovej diéty.

Ako je to s hygienou v tábore?

Za čistotu, poriadok a funkčnosť stravovacích, ubytovacích a športových priestorov je plne zodpovedný prevádzkovateľ areálu. Zariadenia spĺňajú všetky prísne normy hygieny.

Ako je to s extra výdavkami počas tábora?

Výlety, vstupné na atrakcie sú plne hradené z ceny pobytu. Odporúčame však zobrať si so sebou určitý obnos peňazí na vlastné výdavky a nákupy počas výletov.

Ako je to s cennosťami v tábore?

Odporúčame uschovať všetky svoje cennosti (mobily, peniaze,...) u vedúcich, kde sú zabezpečené proti akejkoľvek strate a sú deťom kedykoľvek k dispozícii. V opačnom prípade nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Čo ak máte menej rokov ako je limit na tábor?

Určite nechceme klásť medze osobnostnému rozvoju a keďže každý z nás je iný - ak sa na to cítite, tak nás treba kontaktovať. Po osobnej konzultácii s deťmi a rodičmi vieme spraviť výnimku.

Aký minimálny level angličtiny je potrebný do jazykových táborov?

Wachumba English program zahŕňa rôzne levely angličtiny od začiatočníkov až po pokročilých. Avšak vzhľadom na to, že angličina je integrovaná do každodenných aktivít po celý deň, odporúčame aspoň minimálnu znalosť jazyka, aby ste si naplno vedeli užiť celý pobyt.

Čo ak účastník pred nástupom na tábor alebo počas tábora ochorie?

Ak účastník nenastúpi na pobyt z dôvodu choroby a zašle potvrdenie o PN, bude vám vrátená plná suma za pobyt po odpočítaní manipulačných poplatkov.
Ak účastník predčasne odíde z pobytu z dôvodu choroby a zašle potvrdenie o PN, vracia sa mu alikvótna časť peňazí za pobyt.

Aké sú spôsoby úhrady za tábor?

Štandardne sa tábor uhrádza formou záloha+doplatok. V prípade záujmu je možné uhradiť celú sumu naraz alebo sumu rozložiť na viac splátok (bez akéhokoľvek navýšenia). Najrozšírenejšia forma úhrady je bankovým prevodom.

Klienti Tatra Banky, VÚB banky a Slovenskej Sporiteľne majú možnosť tábor uhradiť priamo cez našu stránku cez služby TatraPay, SporoPay a e Platby VUB.
TatraPaysp logovub

Tábor možno uhradiť aj darčekovými poukazmi

ca1Chèque DéjeunerBenefit plusVaša stravovaciaVaša stravovaciavsd1Edenred ticket EnergyEdenred ticket ComplimentsEdenred ticket holidayEdenred ticket Multisodexo holiday passsodexo holiday passsodexo universal passdoxx

Ako si môžeme rezervovať školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik?

Školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik si rýchlo a pohodlne rezervujete cez elektronický formulár. Stačí si len vybrať lokalitu a ideálny termín. Školu v prírode si môžete rezervovať aj telefonicky na číslach: 0917 687 555, 0911 612 596 alebo 043 3810 740. Treba mať pri sebe všetky potrebné údaje a prihlášku ochotne vyplníme za Vás.

Ako prebieha platba za školu v prírode/ lyžiarsky výcvik?

Uvedomujeme si, že každá škola má iného zriaďovateľa a iné postupy pri uhrádzaní rezervovaných pobytov. V tomto smere urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli vašim potrebám.

Štandardný postup je nasledovný: po vyplnení prihlášky vám zašleme zmluvu o obstarávaní zájazdu spolu so zálohovou faktúrou v sume 700€, ktorá má mesačnú splatnosť. Zvyšok sumy podľa aktuálneho počtu žiakov uhradíte najneskôr počas trvania pobytu.

Je možnosť uhradiť pobyt hotovosťou na mieste?

Platba za školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik je možná bankovým prevodom, vkladom na účet a poštovou poukážkou.

Čo sa stane, ak na školu v prírode nastúpi menší počet žiakov ako sme uviedli pri rezervácií a je uvedené v zmluve o obstarávaní zájazdu?

1. Rozumieme, že počet žiakov, ktorí reálne nastúpia na školu v prírode/lyžiarsky kurz môže byť z rôznych dôvodov nižší oproti pôvodnej objednávke. Počítame s tým, že 1-2 žiaci môžu pred nástupom ochorieť, v tomto prípade týchto žiakov len jednoducho odpočítame z konečnej faktúry. Storno poplatok si uplatňujeme len v prípade podstatného zníženia rozsahu objednávky - keď je rozdiel medzi objednanými kapacitami/počtami väčší ako 20 %. V uvedenom prípade si môžeme uplatniť storno poplatok pre celý počet nenastúpených účastníkov školského zájazdu a to vo výške 3 Eur/ 1 noc/ dieťa.

2. Pozor však na prípady, keď aj miernym znížením počtu klesne počet pod minimálnu hranicu 20 žiakov. V tomto prípade účtujeme každému účastníkovi navyše sumu 7/€. 

3. Môže tiež narásť celková cena Wachumba Benefitu v prípade, keď počet žiakov klesne pod 30, pri niektorých benefitoch pod 37 (informácie o benefitoch a počtoch žiakov nájdete pri každej ponuke).

4. Stáva sa nám tiež, že náhlym poklesom žiakov klesne aj počet dospelých osôb, ktoré majú nárok na pobyt grátis.

5. V prípade, že dôjde k situácií kedy musí nejaký žiak z pobytu predčasne odísť kvôli zdravotným dôvodom, je potrebné doručiť nám potvrdenie od lekára. Po doručení potvrdenia od lekára vieme dobropisom vrátiť alikvotnú čiastku za ubytovanie a stravu žiaka. Čiastku za doplnkové služby (animačný program, Wachumba Benefit, poistenie) už žiakom, ktorí nastúpili na pobyt nevraciame.

6. Nemožnosť nastúpiť na pobyt zo zdravotných dôvodov tiež pokrýva Cestovné poistenie Allianz Slovenskej poisťovne, ktoré si u nás môžete priobjednať.

Čo zahŕňa cestovné poistenie Allianz Slovenskej poisťovne? My ako škola máme vlastné poistenie, je to nutné /potrebné?

Cestovné poistenie od poisťovne Allianz Slovenskej poisťovne kryje  poistenie storno poplatkov, poistenie nevyužitej cesty, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny (Viac o poistení). Odporúčame vám preveriť čo presne zahŕňa vaše poistenie a podľa toho sa rozhodnúť. V prípade potreby vám radi poradíme.

Je možné zmeniť dĺžku pobytu?

Áno, ak to kapacita zariadenia dovolí, určite vám výjdeme v ústrety. Štandardná dĺžka školy v prírode a lyžiarskeho výcviku je 5 dní. Školský výlet je na 3 dni. V prípade záujmu o skrátenie/predĺženie pobytu nás prosím kontaktujte na číslach: 0917 687 555, 0911 612 596 alebo 043 3810 740.

Čo obsahuje služba Wachumba Benefit a akým spôsobom je vyplácaná finančná odmena pedagógom?

Wachumba Benefit je bonusová služba, ktorá zahŕňa 1x atraktívny výlet a finančnú odmenu 70€ pre pedagóga (v počte na 10 detí 1 pedagóg). Odmena je vyplácaná po skončení školy v prírode/lyžiarskeho výcviku na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Je možné zabezpečiť stravu aj pre deti, ktoré majú špeciálnu diétu (vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová...)?

Áno, všetky naše zariadenia sa vedia prispôsobiť bežným požiadavkám na najrozšírenejšie formy diét a potravinových obmedzení. Je však potrebné tieto požiadavky nahlásiť dopredu, prípadne uviesť priamo pri rezervácií, aby sme vám stravu vedeli vopred zabezpečiť.

Čo všetko je v cene “zdravotníka” od vás?

Ak si rezervujte zdravotníka od nás, v cene je kvalifikovaný zdravotný dozor počas celého pobytu, kompletne vybavená lekárnička a prípadné zásahy rýchlej zdravotnej služby, odvoz do nemocnice (aj keď veríme, že to nevyužijete :) ).

Ako postupovať pri nahlasovaní školy v prírode, lyžiarskeho výcviku na regionálny úrad verejného zdravotníctva? Kedy je to povinné, aké sú postupy a zákonné lehoty?

Nahlásiť školu v prírode/ lyžiarsky výcvik na regionálny úrad verejného zdravotníctva je potrebné aspoň 30 dní pred nástupom na pobyt. Žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje žiadajúcej inštitúcie (názov školy, adresa, IČO, DIČ), termín pobytu, názov ubytovacieho zariadenia, počet žiakov a dospelých osôb, ktoré sa pobytu zúčastnia, vek žiakov, spôsob zabezpečenia stravy, zásobovania pitnou vodou a nakladania s odpadom. Žiadosť tiež musí zahŕňať kópiu zriaďovacej listiny školy a doklad o spôsobilosti zdravotníka, ktorý sa školy v prírode zúčastní (diplom, maturitné vysvedčenie). Odporúčame tiež priložiť kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, mailovú adresu) kontaktnej osoby, pre prípad že by sa s Vami RÚVZ potreboval spojiť. Adresy na jednotlivé úrady regionálneho zdravotníctva nájdete tu: (link na adresy RÚVZ).

Štátne školy za žiadosť neplatia, pri súkromných školách je potrebné priložiť k žiadosti 50€ kolok.

Vzor žiadosti na regionálny úrad verejného zdravotníctva Vám pošleme v dostatočnom predstihu mailom, tak aby ste žiadosť stihli poslať na RÚVZ v uvedenej lehote.

Čo si majú deti nabaliť na školu v prírode? (Zoznam vecí, plus nutné doklady a potvrdenia.)

1. základný zoznam vecí: · pokrývka hlavy (čiapka, šiltovka alebo šatka) · fľaša na vodu · písacie potreby (pero, ceruzka, pastelky...) · repelent proti bodavému hmyzu · tepláková súprava · baterka (na svietenie) · pyžamo · dostatok spodného prádla · ponožky · tričká, krátke nohavice a pod. · športová obuv · domáca obuv - prezúvky · nepremokavá obuv · nepremokavá vetrovka s kapucňou · obuv do vody (sandále/ croksy) · pršiplášť · teplé oblečenie v prípade chladnejšieho počasia · uteráky · malý ruksak · krém na opaľovanie · slnečné okuliare

2. vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

3. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa potvrdené ošetrujúcim lekárom dieťaťa

4. kartičku poistenca – originál

5. lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva

Ako prebieha animačný program v škole v prírode? (Časový harmonogram, čo všetko zahŕňa.)

Štandardne animačný program zahŕňa 6 hodín animácii denne + pomoc animátorov pri organizovaní denného režimu. Program je rozdelený do dvoch blokov: 4 hod. poobede (alebo doobeda podľa dohody) + 2 hodiny večer a 1x za pobyt nočná hra. Animátori sú ubytovaní spolu s vami na stredisku, pomáhajú s denným režimom (rozcvičky, uspávanky, nástupy…). V cene programu sú darčeky pre každé dieťa: tričko, šiltovka, prívesok, diplom. Viac o tom, ako prebieha animačný program na škole v prírode nájdete v tomto blogu.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Napíšte nám

Poslať správu