Späť na zoznam
 • Celé Slovensko
 • 3 dní
 • 150 lôžok

Adaptačný kurz Dobrý štart v našich strediskách

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

 • O adaptačných kurzoch
 • Program adaptačných kurzov
 • Termíny, ceny a lokality
 • Fotogaléria

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

Milí pedagógovia, čaká Vás tento rok nový kolektív prvákov na základnej alebo strednej škole? Chcete ho hneď od začiatku začať správne formovať? Adaptačné a zoznamovacie kurzy sú výbornou príležitosťou, ako hravou a zábavnou formou stmeliť triedny kolektív a uľahčiť prácu pedagóga s triedou na ďalšie roky.

Hlavným cieľom kurzu je umožniť žiakom, aby sa lepšie adaptovali v novom prostredí školy, spoznali svojich spolužiakov a vybudovali si dobré vzťahy medzi sebou i s triednym učiteľom. Absolvovanie kurzu výrazne uľahčí počiatočnú fázu práce pedagóga s novými študentmi, pretože spozná ich potenciál, povahové črty a správanie v rôznych situáciách.

Informujte sa o voľných termínoch, lokalitách:

Vyžiadať cenovú ponuku

Program adaptačných kurzov

Adaptačné kurzy sú primárne určné pre žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov stredných, prvých a piatych ročníkov základných škôl. Základom každého adaptačného kurzu je spoločný prežitok netradičných situácií, posúvanie vlastných hraníc a oboznámenie sa s novým kolektívom, v prírode - v prostredí, ktore je vzdialené od toho školského.

Program adaptačného kurzu je štrukturovaný tak, aby pokryl všetky aspekty dôležité pri formovaní nového kolektívu. Primárnym cieľom programu je upevňovanie nových vzťahov a vzájomné sa spoznávanie vrámci kolektívu.

Program však i napomáha formovať kolektív tak, aby sa odstránili jeho negatíva, s cieľom dosiahnuť lepšie fungovanie ako celku. Adaptačný kurz má ucelenú dramaturgiu, ktorú tvoria naši skúsení lektori a pedagógovia.

Program je rozdelený do 6 štruktúrovaných blokov

 • Icebreakery – tvoria úvodnú skupinu hier na uvedenie kolektívu do atmosféry a odstránenie zábran medzi jednotlivými členmi kolektívu. Lektorom umožňujú bližšie spoznať nový kolektív a pripraviť sa na zadelenie úloh v ďalšej časti.
 • Riešenie problémových úloh a zceľovanie kolektívu – skupina hier tvoriacich základ úspešného adaptačného kurzu. Sú koncipované tak, aby jednotlivé skupiny čelili fiktívnym problémom kopírujúc skutočné problémy v kolektíve.
 • Strategické a dobrodružné hry – hry uvoľňujúce napätie v kolektíve, ktoré môže vzniknúť pri jeho formovaní. Hry svojím zameraním ozvláštňujú program.
 • Adrenalín a netradičný zážitok – hry upevňujúce atmosféru programu.
 • Sebareflexia – rozbor jednotlivých pocitov a dojmov zo zážitkového pobytu.
 • Relax a oddych

Je vhodné, aby sa adaptačného kurzu zúčastnil aj triedny učiteľ, ktorého pobyt je zadarmo.

Adaptačné kurzy v dĺžke 3 až 5 dní organizujeme v strediskách po celom Slovensku.

Adaptačný kurz pre Vás pripravíme v ktoromkoľvek stredisku z našej ponuky. Pozrieť ponuku stredísk.

V prípade, že máte obľúbené stredisko, alebo lokalitu, ktorá je Vašej škole najbližšie, vieme realizovať program adaptačných kurzov aj v stredisku mimo našej ponuky.

Minimálna odporúčaná dĺžka adaptačného kurzu je 3 dni. Avšak pre väčšie kolektívy a staršie ročníky doporučujeme zvoliť aj 5 dňovú variantu.

Cenovú kalkuláciu Vám vypracujeme na mieru podľa zvolenej lokality, dĺžky pobytu a počtu účastníkov.

Informujte sa o voľných termínoch, lokalitách:

Vyžiadať cenovú ponuku