Späť na zoznam
 • Celé Slovensko
 • 1 dní
 • 100 lôžok

Adaptačný kurz Dobrý štart na Vašej škole

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

 • O adaptačných kurzoch
 • Program adaptačných kurzov
 • Termíny a ceny
 • Fotogaléria

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

Milí pedagógovia, riaditelia stredných alebo základných škôl. Uľahčite novým žiakom prechod na Vašu školu a doprajte im Dobrý štart! Adaptačné a zoznamovacie kurzy sú výbornou príležitosťou, ako hravou a zábavnou formou stmeliť triedny kolektív a uľahčiť prácu pedagóga s triedou na ďalšie roky.

Cieľom adaptačných kurzov je umožniť žiakom, aby sa lepšie adaptovali v novom prostredí školy, spoznali svojich spolužiakov a vybudovali si dobré vzťahy medzi sebou i s triednym učiteľom. Absolvovanie kurzu výrazne uľahčí počiatočnú fázu práce pedagóga s novými študentmi, pretože spozná ich potenciál, povahové črty a správanie v rôznych situáciách..

Využite skúsenosti našich akreditovaných animátorov, ktorí prídu ku Vám na školu a pripravia žiakom uvítanie, ktoré si zaslužia. Cena 1 dňového kurzu na vašej škole je 15€/žiak.

Vyberte si termín a lokalitu, ktorá Vám najviac vyhovuje:

Pozrieť voľné termíny a

Program adaptačných kurzov

Adaptačné kurzy sú primárne určné pre žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov stredných, prvých a piatych ročníkov základných škôl. Základom každého adaptačného kurzu je spoločný prežitok netradičných situácií, posúvanie vlastných hraníc a oboznámenie sa s novým kolektívom a prostredim

Program adaptačného kurzu je štrukturovaný tak, aby pokryl všetky aspekty dôležité pri formovaní nového kolektívu. Primárnym cieľom programu je upevňovanie nových vzťahov a vzájomné sa spoznávanie vrámci kolektívu.

Program však i napomáha formovať kolektív tak, aby sa odstránili jeho negatíva, s cieľom dosiahnuť lepšie fungovanie ako celku. Adaptačný kurz má ucelenú dramaturgiu, ktorú tvoria naši skúsení lektori a pedagógovia.

Program je rozdelený do 4 štruktúrovaných blokov

 • Icebreakery – tvoria úvodnú skupinu hier na uvedenie kolektívu do atmosféry a odstránenie zábran medzi jednotlivými členmi kolektívu. Lektorom umožňujú bližšie spoznať nový kolektív a pripraviť sa na zadelenie úloh v ďalšej časti.
 • Riešenie problémových úloh a zceľovanie kolektívu – skupina hier tvoriacich základ úspešného adaptačného kurzu. Sú koncipované tak, aby jednotlivé skupiny čelili fiktívnym problémom kopírujúc skutočné problémy v kolektíve.
 • Strategické a dobrodružné hry – hry uvoľňujúce napätie v kolektíve, ktoré môže vzniknúť pri jeho formovaní. Hry svojím zameraním ozvláštňujú program.
 • Sebareflexia – rozbor jednotlivých pocitov a dojmov zo zážitkového pobytu.

Je vhodné, aby sa adaptačného kurzu zúčastnil aj triedny učiteľ.

Termíny a ceny:

Termín Stav Cena

Cena platí pri minimálnom počte 30 žiakov. Pri počte žiakov 29 a menej je cena vyššia o 10€/žiak.