Späť na blog

Čo zažiješ, to ti ostáva

Vo Wachumbe sme toho názoru, že čo človek počuje, to zabudne, čo vidí, to si zapamätá, ale čo vyskúša, tomu naozaj...

  • 07.05.2020
  • 3181

Vo Wachumbe sme toho názoru, že čo človek počuje, to zabudne, čo vidí, to si zapamätá, ale čo vyskúša, tomu naozaj porozumie.

Rozhodli sme sa ísť touto cestou vzdelávania - cestou zážitkovej pedagogiky. Wachumba tábory sú predsa aj o vzdelávaní a rozšírovaní obzorov.

V súčasnom svete, ktorý pokojne môžeme nazvať aj „globálnou dedinou“ , sme zahltený množstvom informácií, kde väčšinu z nich, nie sme schopný ani len krátkodobo udržať v pamäti. A práve preto sa snažíme deti vzdelávať iným spôsobom – cez zážitok. A viete čím nám zážitková pedagogika tak učarovala? Jedinečnosťou... Z jedného konkrétneho zážitku si dokážeme vytvoriť veľké množstvo rozdielnych (jedinečných) skúseností.

Zážitková pedagogika, ktorú považujeme za moderný spôsob edukácie, je vzdelávanie prostredníctvom skúseností a zážitkov, ktoré si má dieťa odniesť na celý život. Pri tvorbe nášho Wachumba programu dbáme na to, ako dieťa daný zážitok spracuje, a teda čo si z toho odnesie. Na samotnom začiatku vždy stojí zámer. Teda to, čo ako lektor chcem odovzdať deťom (posolstvo, význam). Je to proces precízneho plánovania programu a intenzívneho venovania sa mu tak, aby deťom priniesol želaný efekt a výsledok. Tento spôsob vzdelávania je zameraný na sebapoznanie a sebareflexiu a na budovanie spoločenských vzťahov. Deti sa tiež naučia pracovať v tíme, asertivite, tolerancii a kritickému mysleniu. Vlastné prežívanie je veľmi dôležitý atribút, lebo ponúka deťom uchopenie akejkoľvek problematiky v porovnaní s klasickou výučbou. Navyše si vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócii dokážu nové informácie lepšie zapamätať.

Dôležitou časťou po každom prežitom zážitku je reflexia. Mala by ísť do hĺbky a pomôcť deťom pochopiť, ako daná aktivita súvisí s reálnym životom či vedomosťami a učivom. Zaoberá sa tiež emóciami, ktoré počas aktivity deti cítili.

Medzi základné znaky zážitku patrí jedinečnosť, nenahraditeľnosť, individuálnosť a s ňou spojená neprenositeľnosť na inú osobu. Pri zážitkových aktivitách ide aj o prekonanie zóny komfortu tak, aby sa prostredníctvom správne zvoleného a pripraveného programu dieťa naučilo prekonávať samého seba.

Veľmi dôležitú úlohu v celom procesu vzdelávania zážitkom zohráva pedagóg a jeho osobnosť, životné či pracovné skúsenosti, emočná inteligencia a nemožno zabudnúť ani na morálny kredit. „Zážitkového pedagóga“ môžeme nazývať aj lektor či inštruktor, u nás je to každý animátor, či vedúci. Realizácia takéhoto druhu vzdelávania je veľmi náročná, a preto kladie vysoké nároky na vedomosti a postupy, ktoré sa v praxi aplikujú. Najideálnejšie je, keď má takýto inštruktor aj praktické skúsenosti s pedagogikou zážitku, aby vedel túto metódu čo najsprávnejšie použiť a aplikovať. Lektorovi by nemala chýbať tvorivosť, zmysel pre humor, hravosť či tolerancia pre rôzne osobnostné charaktery a vekové skupiny. Animátorov preto špeciálne školíme na našich vlastných školeniach akreditovaných ministerstvom školstva

Hlavne v súčasnej dobe má takýto druh učenia veľký význam pre budúcnosť našich detí, ktorým už nestačí bezduché preberanie teoretických poznatkov ani na povrchné aktivity bez vzedlávacieho cieľa, lebo čoraz viac sa kladie dôraz na osobné zručnosti. Učenie sa môže diať aj inými spôsobmi ako len sledovaním učiteľa pred tabuľou a mali by sme tomu začať venovať ďaleko väčšiu pozornosť. Silu zážitku jednoducho nenahradíte!

Pozri sa aktuálnu ponuku táborov.

Zistiť viac

 

 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať