• 1. Osobné údaje
  • 2. Doplňujúce údaje

Základné údaje budúceho Wačumbáka

Údaje, ktoré zadáte do prihlášky budú použité na vystavnie účtovného dokladu pre uplatnenie rekreačného poukazu.

Polia označené * sú povinné.

Údaje o dieťati

* Povinný údaj

Údaje o zákonnom zástupcovi

Kontaktné údaje

Priestor pre všetky dôležité informácie,ktoré by sme mali mať ako napríklad stravovacie obmedzenia, diety, zdravotné obmezdenia, lieky…
Už v cene tábora. :)

Tvoj kamarát do tábora

TODO

V prípade, že si do tábora zavolal aj svojho kamaráta, ktorý sa ho aj zúčastní.

Poistenie

Doplnkové cestovné poistenie storna zájazdu, zodpovednosti za škodu, úraz a batožiny. Viac o poistení

Zverejnenie foto a video

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Viac o spracúvaní osobných údajov