• 1. Osobné údaje
  • 2. Doplňujúce údaje

Základné údaje budúceho Wačumbáka

Unity Respect Wachumba! Ak ste už boli našim klietnom, po zadaní rodného čísla Vám bude prihláška automaticky predvyplnená.

Údaje, ktoré zadáte do prihlášky budú použité na vystavnie účtovného dokladu pre uplatnenie rekreačného poukazu.

Polia označené * sú povinné.

Údaje o dieťati

* Povinný údaj

Údaje o zákonnom zástupcovi

Kontaktné údaje

Priestor pre všetky dôležité informácie,ktoré by sme mali mať ako napríklad stravovacie obmedzenia, diety, zdravotné obmezdenia, lieky…
Už v cene tábora. :)

Tvoj kamarát do tábora

TODO

V prípade, že si do tábora zavolal aj svojho kamaráta, ktorý sa ho aj zúčastní.

Poistenie

Doplnkové cestovné poistenie storna zájazdu, zodpovednosti za škodu, úraz a batožiny. Viac o poistení

Zverejnenie foto a video

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Viac o spracúvaní osobných údajov