SELECT products_properties_start_date,DATE_FORMAT(products_properties_start_date,"%d.%m.%Y") as zaciatok, DATE_FORMAT(products_properties_end_date, "%d.%m.%Y") as koniec,t1.*
FROM jos8_camps_view_year as t1
WHERE t1.products_properties_id=722
  • 1. Osobné údaje
  • 2. Doplňujúce údaje

Základné údaje budúceho Wačumbáka

Polia označené * sú povinné.

priestor pre všetky dôležité informácie,ktoré by sme mali mať ako napríklad stravovacie obmedzenia, diety, zdravotné obmezdenia, lieky…
Údaje ďalších Wačumbákov, ktori idú na pobyt:
Doplnkové cestovné poistenie storna zájazdu, zodpovednosti za škodu, úraz a batožiny. Viac o poistení.

Pre pokračovanie na ďalšiu stranu prihlášky je nutné vyplniť všetky políčka označené*

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb , ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Viac o spracúvaní osobných údajov
Už v cene pobytu :) Všetky veľkosti tričiek účastníkov rodinného pobytu Family Fun Time prosím Vás vyberte v nasledujúcich políčkach.
Už v cene pobytu :) Všetky veľkosti tričiek účastníkov rodinného pobytu Family Fun Time prosím Vás vyberte v nasledujúcich políčkach.
Už v cene pobytu :) Všetky veľkosti tričiek účastníkov rodinného pobytu Family Fun Time prosím Vás vyberte v nasledujúcich políčkach.
Už v cene pobytu :) Všetky veľkosti tričiek účastníkov rodinného pobytu Family Fun Time prosím Vás vyberte v nasledujúcich políčkach.
Už v cene pobytu :) Všetky veľkosti tričiek účastníkov rodinného pobytu Family Fun Time prosím Vás vyberte v nasledujúcich políčkach.