SELECT products_properties_start_date,DATE_FORMAT(products_properties_start_date,"%d.%m.%Y") as zaciatok, DATE_FORMAT(products_properties_end_date, "%d.%m.%Y") as koniec,t1.*
FROM jos8_camps_view_year as t1
WHERE t1.products_properties_id=562
  • 1. Osobné údaje
  • 2. Doplňujúce údaje

Základné údaje budúceho Wačumbáka

Polia označené * sú povinné.

priestor pre všetky dôležité informácie,ktoré by sme mali mať ako napríklad stravovacie obmedzenia, diety, zdravotné obmezdenia, lieky…
Údaje ďalších Wačumbákov, ktori idú na pobyt:
Doplnkové cestovné poistenie storna zájazdu, zodpovednosti za škodu, úraz a batožiny. Viac o poistení.

Pre pokračovanie na ďalšiu stranu prihlášky je nutné vyplniť všetky políčka označené*

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb , ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Viac o spracúvaní osobných údajov
Už v cene tábora. :)
Citlivo vnímame a posudzujeme súčasné zvyšovanie cien. Bohužiaľ nevyhlo sa to ani nám, ani našim dodávateľom. Väčšinu zvýšených nákladov sa snažíme vykryť na našej strane. Napriek tomu sme nútení, aspoň symbolicky, zohľadniť toto navýšenie aj v cene zájazdov. Veríme, že tento krok z našej strany sa stretne s Vašim porozumením.