Späť na blog

Ako vznikajú tábory, ktoré vzdelávajú aj zabávajú.

Ako tvoríme naše zážitkovo-edukačné programy, aby lepšie pripravovali deti na život, rozširovali horizonty a dávali...

  • 02.12.2021
  • 1676

Ako tvoríme naše zážitkovo-edukačné programy, aby lepšie pripravovali deti na život, rozširovali horizonty a dávali hlbší význam?

V tomto blogu vám chceme ukázať kúsok z nášho dlhoročne budovaného know-how, poodkryť oponu, ako plánujeme a pripravujeme tábory, ktorých program nielen zabáva, ale aj rozvíja.

„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.” George Santayana

Wachumba zážitkové tábory majú vždy hlbší význam, ako len deti zabaviť. Formou hier, dramaturgie, cielených aktivít s prvkami zážitkovej pedagogiky, na ktorú máme akreditáciu, rozvíjame kritické myslenie, komunikáciu, kreativitu, spoluprácu. Budujeme sebadôveru, podporujeme zvedavosť a spoznávanie seba samého.

Našou misiou je vytvárať priestor, kde deti a mladí ľudia nájdu porozumenie a príležitosť spoznávať, rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a postoje v hravom a inšpiratívnom prostredí. Týmto môže byť letný tábor, škola v prírode, adaptačný kurz či školenie pre animátorov a inštruktorov.

„Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám a čo vyskúšam, tomu porozumiem.” Konfucius, 5. storočie p.n.l.

Proces tvorby zážitkového programu:

1. Myšlienka je základ všetkého - „Cieľ je náš štart“
Ako prvé si pri tvorbe programu položíme otázku, čo chceme deťom v tábore odovzdať, aká je jeho nosná myšlienka, ktorú si má dieťa z tábora odniesť. Toto je základný kameň, na ktorom sa dá ďalej stavať a naopak, bez ktorého sa nedá ďalej pohnúť. Všetky ďalšie prvky programu, aktivity, workshopy, herný systém aj forma reflexie musia byť naviazané na základnú myšlienku.

2. Príbeh, ktorý zaujme
Na to, aby sme myšlienku vedeli odovzdať, potrebujeme príbeh. Príbeh, ktorý ich zaujme, ktorý je primeraný ich veku a ktorého pointou/vyvrcholením je idea, ktorú chceme deťom odovzdať. Pomocou príbehu vieme deťom odovzdať hlavnú myšlienku spôsobom, ktorý im je blízky a ktorému rozumejú, samozrejme, so zreteľom na vekovú kategóriu adresátov.

3. Oživenie príbehu do táborovej „reality”
Len samotný príbeh so silnou myšlienkou nestačí. Aby splnil svoj ciel, deti ním musia žiť! Nie je to len klišé, že vo Wachumba táboroch naozaj žijeme príbehom, vytvárame si vlastnú bublinku, realitu. To, ako vtiahneme deti do príbehu, detailne plánujeme. Vedúci si pripravujú kostýmy, kulisy, trénujú divadelné scénky či cvičia tančeky. Chcem deťom pomôcť čo najskôr sa „naladiť” na táborovú vlnu, aby vnímali príbeh s hlbšou myšlienkou. V tejto fáze prípravy kladieme dôraz na detaily.

4. Celotáborová hra - spôsob udržania v príbehu
Celotáborový herný princíp je spôsob, ako deti udržať v deji, postupne odkrývať ďalšie časti príbehu, gradovať a odkrývať hlavnú myšlienkou. Vymýšľame, ako budú deti medzi sebou súťažiť, ako budú postupovať dejom, ako udržať záujem, focus aj napätie od začiatku až do konca príbehu. Dobre premyslený herný systém zaručí, že deti z deja „nevypadnú” a hlavná myšlienka im neunikne.

5. Tematický táborový program
Mnohí si mylne myslia, že táborový program je základ. My sa na to pozeráme opačne. Pokiaľ nemáme hlbšiu myšlienku a pútavý príbeh, ktorým deti naozaj žijú, tak aj tie najlepšie hry a aktivity strácajú svoju iskru. My chceme viac, ako len deti zabaviť! Chceme, aby každá hra, aktivita mala svoj zmysel a význam, zapadala do celkového príbehu, priblížila deti k hlavnej myšlienke, bola správne načasovaná a pútavo podaná. Práve preto tvorbu programu robíme až v poslednom kroku. Samotnú táborovú hru vnímame ako prostriedok k odovzdaniu myšlienky, k učeniu sa zážitkom. Nie hlavný cieľ tábora, ako sa to, bohužiaľ, často stáva inde.

Spomínaný proces prípravy aplikujeme v každom tábore, škole v prírode, zážitkovke. Je to naše cenné, rokmi nazbierané know-how, ktoré sa nedá odkopírovať (ako mnohí skúšajú). No zároveň je to aj nekončiaci proces učenia sa, vylepšovania, skúšania nových metód, aplikovania získaných vedomostí a skúseností.

Pre nás je každý tábor so svojím zážitkovým programom jedinečné dielo, ktoré začíname tvoriť už na jeseň a výsledok vidíme spolu s vašimi deťmi cez nasledujúce leto. V tejto chvíli s nadšením tvoríme leto 2022 (ponuku táborov zverejníme už 1.12.) a tešíme sa, ako si ho užijeme spolu s vami!

Príklad tvorby zážitkového programu v  schéme "obrátene pyramídy" ktorú najčastejšie využívame. 

JOPKA Wachumba taboryPáčil sa vám článok? Zdieľajte ho na Facebooku.

Celá ponuka letných táborov

Zistiť viac
 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať