Späť na blog

Naša vízia školy 21. storočia

Potrebuje školstvo revíziu v 21. storočí?

  • 16.11.2020
  • 1910

Potrebuje školstvo revíziu v 21. storočí?

Téma školstva v súčasnosti rezonuje v spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. Pod drobnohľadom politiky, médií ale i samotného rodiča či žiaka, sa neustále rieši úroveň školského systému, ale aj to, či svet, a teda aj Slovensko bolo pripravené na online vzdelávanie, na ktoré sme zo dňa na deň museli prejsť. Školstvo 21. storočia jednoznačne potrebuje víziu, pomenovanie a stanovenie konkrétnych cieľov a dlhodobý plán a koncepciu.

Moderná škola musí jednoznačne reagovať na meniacu sa spoločenskú situáciu (online vzdelávanie) a k nej sa musí adekvátne prispôsobiť obsah vzdelávania, čo určite nie je jednoduché. Školský systém musíme nastaviť do podoby, ktorá nebude už len odovzdávať informácie, ale pripraví žiakov a študentov pre potreby reálneho života.

Úspešnú zmenu školy môžeme dosiahnuť len vtedy, ak zmeny prebehnú v nasledujúcich oblastiach:

  • Riadenie školy,
  • Sociálna klíma,
  • Rozvoj pedagógov,
  • Spolupráca s komunitou.

A teda prečo je v súčasnosti tak dôležitá transformácia školstva na modernú inštitúciu? Mladí ľudia už nemôžu očakávať, ako to bolo kedysi, že zostanú celý život pracovať v jednom odvetví, pre jednu spoločnosť a na jednej pozícii, a preto potrebujú široké spektrum všeobecných spôsobilostí, vedomostí a zručností na to, aby sa vedeli plynulo adaptovať na neustále sa meniacom trhu práce. Preto sa aj vo Wachumbe snažíme deti vzdelávať zážitkovou pedagogikou… Veď predsa zážitok ti nikto nevezme a ani nevieš, kedy ho využiješ! Okrem toho žiaci môžu využívať rôzne externé pomôcky pri vzdelávaní, čo je naozaj vymoženosťou súčasnosti (rôzne kurzy, online prednášky...).

Kľúč ku zmene – jednoznačne učitelia. Učitelia sú spojovníkom medzi vonkajším svetom a žiakmi, ktorí do neho po ukončení vzdelávania vstúpia. Dnes musí učiteľ vedieť pracovať s oveľa heterogénnejšou triedou a tiež by mal ovládať nové technológie, ktoré sa stali absolútnou nevyhnutnosťou pre edukáciu. Nesmieme však zabúdať ani na riaditeľov škôl, ktorí by mali ísť príkladom pre svojich kolegov, a teda tým pádom aj pre žiakov, v oblasti manažmentu a riadenia. Väčší dôraz by sa mal klásť na „vedúce osobnosti škôl a ich tímy“, ktoré by mali určovať progresívny a moderný spôsob transformácie školy. Moderný učiteľ v súčasnosti skôr plní funkciu manažéra triedy, nakoľko neslúži ako jediný zdroj informácii, na rozdiel od minulosti. Správanie učiteľov je tiež veľmi dôležitý prvok pri vedení svojich žiakov. Už nestačí aby bol učiteľ len „učiteľ“, ale mal by byť aj istým mentorom či koučom na životnej ceste svojich žiakov.

Prvým krokom potrebnej zmeny by malo byť nájdenie odpovede na otázku ČO učiť a následne je potrebné definovať AKO to učiť. Dôležitou súčasťou by malo byť rozvíjanie aj tzv. mäkkých zručností (soft skills) – je nevyhnutné, aby žiaci neovládali len teoretické poznatky a disponovali obrovským množstvom informácií, ale aby mali aj sociálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie v spoločnosti. A práve tento typ zručností zaujíma pri pracovnom pohovore čoraz viac potenciálnych zamestnávateľov.

Táto „prerábka“ na moderný školský systém je proces, ktorý neustále prebieha a nikdy neskončí, pretože ako sa hovorí, učíš sa celý život a keď si už myslíš, že vieš „všetko“, zas príde niečo nové, inovatívnejšie, čo ti ukáže, že vzdelávanie je naozaj celoživotný proces, ktorý nezačína sa ani nekončí v škole.

 

Pozrite si celú ponuku škôl v prírode 2021.

Zistiť viac