Späť na blog

Prečo je čítanie rozprávok pre deti dôležité

Nepodcenujte večerné čítanie rozprávok. Pre deti má veľký význam!

  • 04.06.2020
  • 6331

Nepodcenujte večerné čítanie rozprávok. Pre deti má veľký význam!

V detskom svete má rozprávka nezastupiteľné miesto. Ako dieťa pri počúvaní rozprávkového príbehu zažijete to, čo ako dospelý nikdy nepochopíte. Veď len dieťa dokáže prežívať strach z viachlavého draka, či tešiť sa spolu so zachránenou princeznou. Dieťa verí v príbehy, ktoré si číta a najlepšie tým, ktoré si spolu s nim čítate vy.

Dospelý človek už pozná svet okolo seba i všetky jeho nástrahy, a tak nie vždy verí, že vyhrá dobro nad zlom, no naše deti to priam očakávajú. Iný koniec byť ani nemôže, no nie?!

O tom, že rozprávky majú v živote dieťaťa veľký význam, nemusíme vôbec pochybovať. Rozprávka nie je len literárne dielo. Je to zároveň aj návod na život. Každá rozprávka nesie v sebe skrytý význam. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale zároveň ponúka aj riešenia na ne. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity a tiež slúžia ako zdroj informácií.

V nasledujúcich riadkoch však nebudeme hovoriť o význame a potrebe pozerania rozprávok, ale o dôležitosti ich čítania.

Počúvanie rozprávok má na dieťa priam blahodárné účinky. Ideálne je, keď mu rozprávky číta niekto z rodiny alebo pani učiteľky v škole či škôlke. Pri počúvaní si deti trénujú koncentráciu, trpezlivosť a schopnosť premýšľať nad dejom. Kreslia si pritom obrazy vo svojich hlavách a vytvárajú morálne vzory. Predstavujú si postavy či prostredie, o ktorom počúvajú. Veľakrát sa stotožnia so svojou obľúbenou postavou do takej miery, že preberú na seba niektoré jej charakterové črty. Vďaka nim sa učia ako funguje svet a vzťahy medzi ľuďmi. Šťastné konce vytvárajú základ pre optimizmus a dávajú deťom nádej, že aj ich problémy je možné vyriešiť.

Veľmi dôležité je však aj to, ako pri čítaní pracujete s hlasom. Ak má dieťa počúvať monotónny hlas, tak ho to väčšinou nezaujme a prestane počúvať. No ak občas hlas zvýšite či začnete hovoriť potichšie, pomalšie alebo rýchlejšie, dieťa nám začne opäť venovať pozornosť. Tiež tým zlepšujeme a obohacujeme ich slovnú zásobu. A priznajme si, že aj my si popri tom veľakrát doplníme náš slovník. Dôležité je však pri výbere správnej knižky zohľadniť aj vek dieťaťa.

Určite nemôžeme nespomenúť spomienky, ktoré si pri spoločnom čítaní s vašim malým drobcom vytvárate. Ten čas je len váš. Je to určitý rituál, na ktorý sa dieťa teší možno aj celý deň. Dieťa si začne uvedomovať, že je to čas, ktorý venujete len jemu a má preň obrovský význam. Zároveň si budujete váš spoločný vzťah.

Nájdime si teda čas na naše deti (napríklad večer pred spaním), vybudujme si s nimi ešte pevnejší a krajší vzťah a odprevaďme ich do ríše snov rozprávkou, aby sa im snívali pekné sny.

taborak

Pozri sa aktuálnu ponuku táborov.

Zistiť viac