Späť na blog

Ako správne čítať školské známky a hodnotenia detí

Viac ako na známkach, záleží na tom, čo nám hovoria. Dobré známky sú dôvodom na pochvalu, tie horšie zas podnetom pre...

  • 30.06.2023
  • 6394

Viac ako na známkach, záleží na tom, čo nám hovoria. Dobré známky sú dôvodom na pochvalu, tie horšie zas podnetom pre hľadanie príčin a motivácie.

Využite vysvedčenie alebo výkaz ako príležitosť na spoločné zamyslenie sa a hľadanie záujmov detí. Jasné, známky nie sú vždy objektívne, a nie vždy odzrkadľujú samotné vedomosti/prístup žiakov. Výsledné hodnotenie ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad prístup učiteľa alebo atmosféra v triednom kolektíve. Školské vysvedčenie je zároveň symbolom jednej uzavretej kapitoly a výbornou príležitosťou vypozorovať talent, záujem či smerovanie detí. Nemusíte sa pri tom opierať len o samotné známky alebo hodnotenia učiteľov. Skúste sa s deťmi rozprávať, čo ich v škole baví, na čo sa naopak tešia menej. Ktorý učiteľ je ich obľúbený a prečo, ktorý prístup učiteľa im naopak až tak nevyhovuje. Nehodnoťte len samotné známky/výsledky, ale skúste sa pozrieť do hĺbky, pod povrch. Keď prejavíte záujem, deti rady rozprávajú a pozorným počúvaním sa veľa dozviete. Podchyťte a zamerajte sa na talent tam, kde ho zbadáte, a naopak skúste motivovať a vytvoriť záujem v oblastiach, kde je to žiadané. Aj takýto malý rozhovor môže mať veľký vplyv na budúcnosť. Prejavíte hlbší záujem namiesto hodnotenia a ukážete deťom, že hľadať to, čo ma zaujíma, na čo mám talent, no zároveň nepodceňovať/ neflákať to, čo ma až tak nebaví, je kľúčom k úspešnému napredovaniu. Lebo to je ten rozdiel medzi úspešnými a menej úspešnými v živote - nájsť, čo ma baví, ísť s odvahou za tým a mať dostatok energie a vytrvalosti prehrýzť sa všetkými prekážkami. Začnite budovať tento mindset u svojich detí už pri tomto vysvedčení. :) Odvďačia sa vám.

Školské hodnotenie môžete použiť aj ako pomôcku pre výber vhodného tábora. Ten môže byť zároveň aj zdravou, zmysluplnou a motivačnou odmenou za dobré známky. Aktuálne aj s last moment zľavami až do 30€!

Baví vaše deti slovenčina či výtvarná/hudobná výchova? Pre tvorivé, umelecké duše, ktoré sa rady hrajú so slovíčkami, farbami či štetcami, máme ideálne tábory Fantasy, Art, Teatro, či Funfária.

Bavia vaše deti čísla a matematika? Vyskúšajte naše programovacie tábory Robotic, lego tábor Minecraft, tábor Youtuber či vedecký tábor Zoom, kde rozvíjame logické myslenie, schopnosť myslieť v krokoch, tvorbu postupov i spoluprácu v tíme.

Zaujímajú sa vaše deti o prvouku, geografiu či biológiu? Odporúčame naše tábory so zameraním na spoznávanie prírody Tatry Relax a zvierat Pura Natura. Potrebujú vaše deti povzbudiť s cudzími jazykmi, nebáť sa komunikovať či naučiť sa nové slovíčka? Máme najpopulárnejšie jazykové tábory so zahraničnými aj slovenskými lektormi - Native, Native Junior, Wačumbáčik.

Pre deti, ktoré sa potrebujú cez leto dobre vybehať a rozvíjať športový talent, určite doporučujeme tábory Adventure, Floorball, ParkourHero či Tatry Adventure.

No a pre tých, ktorých nebaví absolútne nič - lebo sú to teenageri s vlastným názorom :D, určite odporúčame naše zážitkové pobyty pre dospievajúcich Next.

Stále váhate, či dopriať deťom leto v tábore aj tento rok? Prečítajte si o pozitívnom vplyve táborov na socializáciu detí a návrat do “normálneho” režimu.

Pozrite si celú ponuku letných táborov 2023.

Zistiť viac