Späť na blog

Štátny príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy 2021

Aké sú pravidlá a aký je postup pri prideľovaní štátneho príspevku na školy v prírode a lyžiarske kurzy...

 • 25.08.2020
 • 8403

Aké sú pravidlá a aký je postup pri prideľovaní štátneho príspevku na školy v prírode a lyžiarske kurzy 2021? 

Školský rok sa už naplno rozbehol a Vy začínate plánovať školu v prírode či lyžiarsky kurz, na ktorý by ste radi využili príspevok od štátu?
Pripravili sme pre Vás prehľadný súhrn pravidiel a postupov ako oň požiadať, aby ste už teraz mohli začať plánovať svoju školu v prírode či lyžiarsky kurz. (Článok je spracovaný na základe dokumentu Ministerstva školstva, ktorého celé znenie môžete nájsť TU.)

 • Príspevky sa poskytujú na školy v prírode a lyžiarske kurzy konané počas kalendárneho roka 2019/2020.
 • Príspevky možno použiť na výdavky spojené s ubytovaním, stravovaním, dopravou a s ďalšími nákladmi spojenými s pobytom dieťaťa v škole v prírode alebo na lyžiarskom kurze. Na tieto výdavky je možné použiť aj príspevok zákonného zástupcu žiaka.
 • Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl na druhom stupni a žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia.
 • Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni.
 • 8-ročných gymnázií sa týka príspevok na 2 lyžiarske kurzy: jeden pre žiakov prvých štyroch ročníkov a druhý pre žiakov posledných 4 ročníkov.
 • Školy nahlásia prostredníctvom Eduzberu 2019 počet žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2020 zúčastnia lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode.
 • Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť:
 • na školu v prírode pre žiakov na prvom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2019/2020 (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa)
 • na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku danej školy v školskom roku 2019/2020
 • v prípade, že hore uvedené pravidlá neumožňujú škole zabezpečiť príspevok pre všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode resp. na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku
 • Ministerstvo pridelí škole príspevok na základe nahláseného počtu žiakov s tým, že príspevok na žiaka je v prípade školy v prírode 100 € (resp. 150€ v určitých regiónoch) a v prípade lyžiarskeho kurzu 150 €.
 • Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné výdavky spojené so školou v prírode/lyžiarskym kurzom s tým, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 • Pokiaľ sa školy v prírode/lyžiarskeho kurzu zúčastní počas roka 2020 menší počet žiakov ako bolo nahlásené, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa pobytov nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na školu v prírode/lyžiarsky kurz neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej školy v prírode/lyžiarskeho kurzu 2020.
 • Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode/lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy školy.
 • Príspevok na školu v prírode je možné použiť len pre žiaka prvého stupňa základnej školy; príspevok na lyžiarsky kurz pre základnú školu je možné použiť len pre jej žiaka na druhom stupni.

Veríme, že Vám tieto informácie pomohli pri plánovaní Vašej školy v prírode alebo lyžiarskeho kurzu. V prípade, že máte ešte ďalšie otázky ohľadom prideľovania príspevku, doporučujeme Vám nasledovný dokument ministerstva školstva alebo sa obrátiť priamo na vedenie Vašej školy. V prípade, že hľadáte ideálnu školu v prírode či lyžiarsky kurz, obráťte sa prosím priamo na nás, radi Vám odprezentujeme našu ponuku a spoločne vyberieme lokalitu, ktorá bude spĺňať Vaše požiadavky.

Unity, Respect, Wachumba!
Váš Wachumba tím
Náš hotline pre školské pobyty: 0917 687 555, 0911 612 596

Pozrite sa aktuálnu ponuku školských výletov.

Zistiť viac