Späť na blog

Príspevky na školy v prírode v roku 2022

Kedy školám prídu príspevky na školu v prírode? Môžu školy ešte požiadať o príspevok? Zisťovali sme pre vás odpovede...

  • 30.03.2022
  • 6160

Kedy školám prídu príspevky na školu v prírode? Môžu školy ešte požiadať o príspevok? Zisťovali sme pre vás odpovede na 2 najčastejšie otázky. + Všetky dôležité tlačivá na jednom mieste!

Veľmi sa tešíme, že po dvojročnej prestávke a posledných protipandemických uvoľneniach sa budú môcť organizovať aj školy v prírode. Záujem o školy v prírode pomaly pripomína predpandemické obdobie a najobľúbenejšie májové a júnové termíny sa rýchlo zapĺňajú. Denne nám chodí veľa nových rezervácií, ale aj mnoho vašich otázok ohľadom organizácie, bezpečnosti a príspevkov na školy v prírode.

Na čo treba predovšetkým myslieť a dávať pozor pri organizovaní škôl v prírode v roku 2022 sme rozpísali v samostatnom blogu. Tu vám chcem dať odpovede na 2 najčastejšie otázky, ktoré od vás dostávame ohľadom príspevkov štátu na školy v prírode. Odpovede sme zisťovali priamo na ministerstve školstva.

1.Kedy budú školám prideľované príspevky na školy v prírode? V akom čase po ukončení pobytu?

Odpoveď:

Školy zasielajú po uskutočnení školy v prírode vyplnenú Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na ŠvP v roku 2022 svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovateľ potom zasiela žiadosť za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnemu úradu školskej správy. Regionálne úrady školskej správy zasielajú ministerstvu žiadosti sumárne do 5. dňa v mesiaci za školy v prírode zrealizovanú v predchádzajúcom mesiaci.

Príklad:

Spracovanie žiadostí a platieb má stanovené pravidlá a termíny. Napríklad za lyžiarske kurzy realizované v mesiaci január bolo rozpočtové opatrenie (adresované regionálnym úradom školskej správy) vystavené 15.2.2022. Znamená to, že na jeho základe regionálne úrady školstva presúvajú finančné prostriedky zriaďovateľom škôl a tí následne svojim školám.

Podľa odpovede ministerstva školstva, by ste príspevky na školy v prírode mali dostať cca na 15. deň nasledujúceho mesiaca. Rovnako aj my predlžujeme splatnosť našich faktúr, tak aby škole stihli príspevky prísť.

2. Čo v prípade, keď si škola nepožiadala o štátny príspevok v septembri 2021? Je možné si podať túto žiadosť dodatočne? Aký je postup a deadline na podávanie týchto žiadostí?

Odpoveď:

Škola môže požiadať o príspevok i v prípade, ak neprejavila záujem zadaním počtu pri zbere údajov v septembri 2021. V takomto prípade je potrebné zaslať nám pred uskutočnením školy v prírode žiadosť o navýšenie počtu žiakov. Po spracovaní žiadosti a jej odsúhlasení sa školy v prírode môže zúčastniť i vyšší počet žiakov.

Termín podávania žiadostí o navýšenie počtu nie je stanovený, no musí to byť pred uskutočnením školy v prírode.

Význam a dôležitosť škôl v prírode pre žiakov je v roku 2022 ešte väčší - písali sme o tom už v minulom blogu. Ak ste tak ešte neurobili, neváhajte a rezervujte si ideálnu školu v prírode. Máme ponuku dvadsiatich krásnych lokalít, kvalitný animačný program, zdravotníkov, akreditáciu ministerstva školstva, spoľahlivé garancie a najväčšie know-how s organizovaním pobytov pre deti.

Dôležité tlačivá pre príspevky na školy v prírode nájdete v odkazoch nižšie:

Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na ŠvP v roku 2022

Žiadosť o navýšenie počtu žiakov vysielaných na ŠvP v roku 2022 

Formulár na vyúčtovanie príspevku na školu v prírode 

Ďalšie informácie ohľadom škôl v prírode 2022 nájdete tu: https://www.minedu.sk/29745-sk/rok-2022/

Unity, Respect, Wachumba!
Váš Wachumba tím
Náš hotline pre školské pobyty: 0917 687 555, 0911 612 596

Pozrite sa aktuálnu ponuku škôl v prírode.

Zistiť viac