Späť na blog

Spoľahlivých profesionálov z nás robia naše hodnoty!

Vybrať pre svoje dieťa ideálny letný tábor je náročné - obzvlášť, keď všetci ponúkajú tie najlepšie. :)  

  • 20.03.2020
  • 3095

Vybrať pre svoje dieťa ideálny letný tábor je náročné - obzvlášť, keď všetci ponúkajú tie najlepšie. :)

 

Či sa rozhodnete pre tábory menších občianskych združení, skautov, športových klubov alebo veľkých špecializovaných cestovných kancelárií (ako je aj Wachumba), presvedčte sa, že o vaše deti bude dobre a profesionálne postarané.

Základom všetkého sú kvalitní a spoľahliví ľudia, ktorým môžete dôverovať aj do takej miery, že im zveríte svoje dieťa. Vytvoriť si takúto dôveru nie je jednoduché, a preto vám chceme v najbližších pár riadkoch opísať naše fungovanie, výber a vzdelávanie animátorov, ktorí sa starajú o vaše deti.

Vo Wachumbe už 12 rokov budujeme silnú komunitu mladých ľudí, ktorých spájajú spoločné hodnoty:

  • Unity - súdržnosť, tímovosť
  • Respect - tolerancia, pochopenie
  • Wachumba - radosť, energia drive

(viac o Unity, Respect, Wachumba)

…a jedna misia: vytvárať priestor, kde mladí ľudia i deti nájdu porozumenie, a tak majú príležitosť spoznávať a rozvíjať svoj potenciál v hravom a inšpiratívnom prostredí.

Staviame na hodnotách, ktoré sú základným kameňom našej firemnej kultúry. Sú odzrkadlené v každom tábore, hrách, správaní a v prístupe vedúcich k deťom. Naším cieľom je, aby si ich každé dieťa v tábore dokázalo osvojiť a ďalej v živote využiť.

Aj keď sme veľká cestovka (ročne Wachumbu zažije skoro 8 tisíc detí) s profesionálnym zabezpečením a backgroundom, kladieme dôraz na osobný prístup a silné komunitné povedomie.

S animátormi pracujeme, stretávame sa a vzdelávame počas celého roka. Organizujeme spoločné školenia, teambuildingy, tematické semináre, navštevujeme aj externé školenia a konferencie, ako napríklad IUVENTA, cvvz či Yodel. Tento celoročný proces vzdelávania animátorov voláme Wachumba Academy a každý rok doň investujeme nemalé finančné prostriedky.

Súčasťou Wachumba Academy sú bloky ako zážitková pedagogika, tvorba hier, práca s deťmi rôznych vekových kategórií, formovanie vzťahu vedúci/dieťa, zásady bezpečnosti a prvá pomoc.

Vďaka Wachumba Academy môžeme smelo povedať, že svojich animátorov naozaj dobre poznáme a vieme sa zaručiť za profesionálnu starostlivosť v tábore. Pre deti vystupujú nie len ako profesionálni zabávači a kamaráti, ale aj morálne vzory a autorita.

Rovnaký dôraz, s akým pristupujeme k stálemu vzdelávaniu vedúcich, kladieme aj na nábor nových animátorov. Každý, kto sa dostane do tábora, musí prejsť pomerne prísnym a intenzívnym výberovým a vzdelávacím procesom.

  • Kásting animátorov, kde vyberieme tých najlepších z hlásiacich sa uchádzačov
  • 3 dňové úvodné školenia, na ktorých vidíme, ako reagujú a pracujú počas reálnych „táborových situácií“. Získavajú základné vedomosti a informácie, aby sa mohli stať Wachumba animátormi.
  • 5 dňový working week, počas ktorého sa podieľajú na príprave tábora, stretávajú sa so svojimi hlavnými vedúcimi, spoznávajú svojich mentorov (skúsenejších vedúcich) a získavajú ďalšie cenné know-how.

Tímy animátorov pre každý tábor starostlivo pripravujeme už viac ako pol roka dopredu. Začne to výberom hlavného vedúceho, ktorý ma dostatočné skúsenosti a absolvoval potrebné tematické bloky vo Wachumba Academy, aby zvládol celkovú organizáciu tábora a vedenie tímu. Ďalší členovia sú skúsení vedúci, ktorí majú dostatok vedomostí a know-how, aby zvládli prípravu, realizáciu programu a starostlivosť o deti. Zvyšné voľné miesta doplníme nováčikmi z kástingov, ktorí pod vedením skúsenejších vedúcich získavajú potrebné skúsenosti a prax. 

Vďaka tomu sú tímy animátorov vyvážene zostavené zo skúsených vedúcich a nováčikov, čo vytvára vnútornú vzájomnú kontrolu i plynulé odovzdávanie know-how.

Program tábora pripravuje hlavný vedúci pod vedením nášho programového managera. Výsledkom príprav programu sú „táborové skriptá“, ktoré popisujú všetky hry, aktivity a činnosti zoradené deň po dni v rámci táborového príbehu. Náš programový manager má tak komplexný prehľad o všetkých činnostiach a aktivitách v tábore, dokáže posúdiť ich vhodnosť, primeranosť a náročnosť so zreteľom na vekovú kategóriu a typ tábora. Samotná realizácia programu je následne kontrolovaná počas tábora, či už pravidelnými telefonátmi z vedúcimi, alebo náhodnými návštevami.

Presvedčte sa aj vy, že tábor pripravovaný a realizovaný našimi vedúcimi, postavený na úprimných hodnotách Unity, Respect, Wachumba s cieľom nie len zabaviť, ale aj niečo naučiť, je úplne iný level.

Robíme to profesionálne a s nadšením už 12 rokov. Za našou prácou je spokojnosť a dôvera desaťtisíc detí a ich rodičov, ktorí nedajú na Wachumbu dopustiť.

Unity, Respect, Wachumba

Pozri sa aktuálnu ponuku táborov.

Zistiť viac
 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať