//
Späť na blog

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

  • 20.01.2020
  • 1304

1. Bezovec – RÚVZ Trenčín

Adresa: Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Kontakt: hygiena detí a mládeže 032/650 95 20 / tn.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvztn.sk/

2. Bojnice – RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa: Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Kontakt: 046/519 20 11 / ruvzpd@ruvzpd.sk

http://www.ruvzpd.sk/

3. Turiec (Gader) a Veľká Fatra (Bartoška) – RÚVZ Martin

Adresa: Kuzmányho 27, 036 80 Martin

Kontakt: 043/413 20 11 alebo 043/413 20 96 / ruvzmt@uvzsr.sk

http://www.ruvzmartin.sk/

4. Santovka – RÚVZ Levice

Adresa: Komenského 4, 934 38 Levice

Kontakt: 036/622 87 12 / lv.vyziva@uvzsr.sk

http://www.ruvzlv.sk/

5. Čičmany – RÚVZ ZA

Adresa: Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina

Kontakt: 041/723 38 46 / za.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzza.sk/

6. Orava – RÚVZ Dolný Kubín

Adresa: Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Kontakt: hygiena detí a mládeže 043/550 48 23 / dk.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzdk.sk/

7. Špania Dolina – RÚVZ Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Kontakt: hygiena detí a mládeže 048/436 74 44 / katarina.slotova@vzbb.sk

http://www.vzbb.sk/index.php

8. Súľov – RÚVZ Žilina

Adresa: Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina

Kontakt: 041/723 38 46 / za.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzza.sk/

9. Vrátna - RÚVZ Žilina

Adresa: Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina

Kontakt: 041/723 38 46 / za.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzza.sk/

10. Vysoké Tatry – RÚVZ Poprad

Adresa: Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

Kontakt: hygiena detí a mládeže 052/712 56 07 /pp.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzpp.sk/

11. Donovaly - RÚVZ Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Kontakt: hygiena detí a mládeže 048/4367 444; katarina.slotova@vzbb.sk

http://www.vzbb.sk/index.php/

12. Jedľové Kostoľany - RÚVZ Nitra

Adresa: Štefanikova 58, 949 63 Nitra

Kontakt: hygiena detí a mládeže 037/65 60 435; nr.veducahdm@uvzsr.sk

http://www.ruvznr.sk/

13. Liptov - RÚVZ Liptovský Mikuláš

Adresa: P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 044/552 34 50; lm.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzlm.sk/

14. Zuberec - RÚVZ Dolný Kubín

Adresa: Nemocničná 1944/12, 026 01 Dolný Kubín - Brezovec

Kontakt: 043/55 04 823; dk.hdm@uvzsr.sk

http://www.ruvzdk.sk/

15. Banská Štiavnica - RÚVZ Žiar nad Hronom

Adresa: Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: 045/67 24 967; zh.ruvzzh@uvzsr.sk

http://www.ruvzzh.sk/

 

 Žiadosť má obsahovať


Ø  IČO a adresu školy

Ø  miesto, kde sa má pobyt konať

Ø  termín pobytu

Ø  počet osôb (deti + učitelia + animátori + zdravotník)

Ø  vek detí

Ø  stravovanie, zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadom

Ø  zdravotník (doklad o spôsobilosti)

Ø  zriaďovaciu listinu

Pozrite sa aktuálnu ponuku škôl v prírode.

Zistiť viac