Späť na blog

Ako robiť verejné obstarávanie pre školy v prírode a lyžiarske kurzy

Ako robiť verejné obstarávanie pri výbere školy v prírode alebo lyžiarskeho kurzu, aby podmienky pre získanie štátneho...

 • 20.03.2020
 • 3414

Ako robiť verejné obstarávanie pri výbere školy v prírode alebo lyžiarskeho kurzu, aby podmienky pre získanie štátneho príspevku boli splnené?

Ak ako škola nemáte internú smernicu, podľa ktorej máte postupovať, ministerstvo školstva odporúča nasledujúce možnosti prieskumu trhu a verejného obstarávania škôl v prírode a lyžiarskych kurzov:

 • zhromaždenie ponúk z internetových stránok - napríklad tu
 • vyžiadanie si ponúk emailovou formou - napríklad na info@wachumba.eu
 • z katalógov a propagačných materiálov - na stiahnutie tu
 • telefonicky - samozrejme, o danej škole v prírode alebo lyžiarskom kurze je najlepšie sa informovať telefonicky, no pre prieskum trhu a verejné obstarávanie túto formu neodporúčame, nakoľko je potom potrebné uchovávať písomné záznamy, ktoré musia obsahovať: dátum, čas, meno a priezvisko osoby, s ktorou ste komunikovali, obsah komunikácie a tel. číslo, čo je zbytočná a pracná byrokracia

Zo zrealizovaného prieskumu trhu treba vyhotoviť krátky písomný zápis, kde bude uvedený výsledok prieskumu trhu a preukázateľne zdôvodnený výber dodávateľa ako aj to, že vynaložené náklady boli primerané kvalite a cene (tu Vám veľmi ochotne pomôžeme dodaním maxima informácií z našej strany). Ďalej by mala správa obsahovať:

 • o akú službu/predmet zákazky išlo (lyžiarsky kurz, škola v prirode atď.) a služby v rámci zákazky (animačný program, doprava, zadravotník, ubytovanie, strava atď.)
 • dátum prieskumu
 • spôsob, akým bol prieskum trhu vykonaný
 • kto vykonával prieskum
 • odôvodnenie výberu dodávateľa služieb (viď blog Najvýhodnejšie alebo najlacnejšie?)

Unity, Respect, Wachumba!
Váš Wachumba tím
Náš hotline pre školské pobyty: 0917 687 555, 0911 612 596

Pozrite sa aktuálnu ponuku škôl v prírode.

Zistiť viac
 

Podobné pobyty

 

Podobné pobyty